Fisch

Alaska Seelachs-Filets

Zutaten
Alaska-Seelachs (Theragra chalcogramma)